Committee

  Committee

  current location: Home    Committee

  Local Advisory Committee

  发布时间:2019-09-02

  Chairperson:

  Shengmin, Zhang, Xuanyong Liu, Xiaofeng Chen, Yubo Fan, Hongwei Ouyang, Changyou Gao

   

  Committee Member:

  Xiaochun Bai, Aizheng Chen, Feng Chen, Wenguo Cui, Hongliang Dai, Qingling Feng, Jiasong Guo, Chuanglong He, Xigang Leng, Bingrong Liu, Guosheng Liu, Kaihui Nan, Haobo Pan, Xiaozhong Qiu, Xiaolin Tu, Yizao Wan, Deping Wang, Qin Wang, Shibin Wang, Yungan Wang, Xiumei Wang, Chuangdong Wang, Yunbin Wang, Lu Wang, Aiguo Wu, Tong Wu, Jian Xiao, Chunyang Xuong, Deling Kong, Wei Liu, Guangdong Zhou, Jiandong Ding, Jingbo Yin, Youqing Shen, Xintao Shuai, Tingting Tang, Wei Sun, Jie Weng, Yufeng Zheng, Yudong Zheng, Zhilu Yang, Yumin Yang, Jun Yang, Fujian Xu, Tao Xu,  Changsheng Zhao, Xin Zhao, Nan Huang, Xiaodong Cao, Xiangyang Shi, Feng Hong, Guangfu Yin, Zhentao Yu, Kai Zhang, Qiqing Zhang, Zhiyong Zhang, Peibiao Zhang, Xiaonong Zhang, Yaopeng Zhang, Limin Zhu

  Contact

  • Phone: 021-67792653
  • xmm@dhu.edu.cn

  Copyright 2019-2022 ICBPPB 2024 Reserved.  沪ICP备19039466号-1